Normes campionat

Normativa 1er Torneig de Butifarra al Gran Casino Costa Brava de Lloret de Mar1. El campionat es jugarà el dissabte 5 d'abril del 2014 al Gran Casino Costa Brava de Lloret de Mar.

2. Les inscripcions es realitzaran a través de la pàgina web del ButiNET, www.butinet.cat, estant limitat el nombre màxim de participants a 400 persones (200 parelles) per les dimensions del local de joc, s'acceptaran inscripcions fins a l'inici del campionat mentre quedin places disponibles.

3. Es considerà una inscripció per completada quan es disposi de la confirmació del pagament del preu de la inscripció (10 euros per persona fins el 2 d'abril).

4. Cada parella de jugadors quedarà identificada per un número de parella.

5. El sistema de joc serà un torneig a set rondes aparellades pel Sistema Suïs (En cada ronda t'enfrontes a parelles que tenen les mateixes o similars nombre de victòries que tu).

6. Cada ronda es jugarà a 101 punts, 12 dats o 60 minuts (allò que abans es produeixi). La màxima puntuació que es compatibilitzarà serà de 121 punts.

7. Les partides empatades no es desempataran.

8. Per la primera mà de cada enfrontament es sortejarà qui comença a cantar alçant una carta a l'atzar. Si és oros cantarà el jugador de la dreta de qui l'ha alçada, copes el segon per la dreta, espases el tercer i bastos qui l'ha alçada.

9. Es permès de contrar, recontrar i santvicentar tant si es canta pal (x2, x4, i x8 respectivament) com botifarra (x4, x8 i x16 respectivament).

10. Un cop repartides les cartes podran mirar-les el jugador a qui toca marcar trumfo i els rivals, però no el company de qui ha de cantar, que haurà d'esperar a que el seu company canti trumfo o delegui per poder mirar les seves cartes.

11. Es jugarà segons el sistema de la Botifarra Obligat (Oriental), aplicant les següents regles:
Pel primer jugador a jugar la basa: pot jugar qualsevol carta. El pal d'aquesta carta és el que anomenarem pal de sortida.
Per la resta de jugadors les normes són les següents:
a. És obligatori servir del pal de sortida.
b. És obligatori guanyar als contraris.
c. Si no es guanya, cal jugar:
i. Si està guanyant el company: una carta amb valor (10, 11, 12, 1 o 9) o la més baixa del pal que es jugui.
ii. Si estan guanyant els contraris: la més baixa del pal que es jugui. Excepció: el segon jugador de la basa, si no pot servir, pot jugar una carta amb valor (amb l'esperança que guanyi el seu company).

12. Si en una partida es produeix un renunci s’assignaran a la parella que no l’ha fet la totalitat dels punts en joc en aquella mà.

13. No es pot recollir una carta que estigui jugada, únicament en el cas que impliqui un renunci i només si encara no s’ha començat la següent mà serà possible de desfer l’error.

14. En acabar de jugar la ronda la parella guanyadora està obligada a fer arribar a la organització el resultat de la mateixa. El full de resultats s’haurà de signar per part de les dues parelles.

15. Si una partida no es pot jugar per incompareixença o abandó, es donarà la partida guanyada per 51-0 a la parella present.

16. La classificació final serà per nombre de partides guanyades, aplicant-se en cas d’empat, i per aquest ordre, els desempats: resultat particular (en cas que totes les parelles empatades hagin jugat entre elles), diferència de punts (favor - contra), major nombre de punts a favor.

17. En cas de qualsevol discrepància en una partida, s’haurà d’avisar als àrbitres/organitzadors del campionat, i aquests diran el què s’ha de fer. La decisió dels àrbitres/organitzadors serà inapel•lable.

18. L’organització es reserva el dret de variar o interpretar el present reglament pel bon funcionament del campionat.

19. La participació en el campionat implica l’acceptació d’aquest reglament i de les decisions de l’organització.

20. No és permesa l'entrada a menors de 18 anys.

Última actualització Tuesday 24th of March 2020 08:35:04 PM - Pàgina generada en 0.0020 segons.