Trobada Tarragona 2012 - Normes

Normativa Trobada celebració 11è aniversari ButiNET1. El campionat es jugarà el dissabte 24 de novembre del 2012 a Tarragona, a l'Hotel Ciutat de Tarragona.

2. Les inscripcions es realitzaran a través de la pàgina web del ButiNET, www.butinet.cat, estant limitat el nombre màxim de participants a 200 persones (100 parelles) per les dimensions del local de joc. S'acceptaran inscripcions fins a l’inici del campionat mentre quedin places disponibles.

3. Es considerà una inscripció per completada quan es disposi de la confirmació del pagament del preu de la inscripció (15 euros per persona).

4. Cada parella de jugadors quedarà identificada per un número de parella.

5. El sistema de joc serà un torneig a set rondes aparellades pel Sistema Suïs (En cada ronda t’enfrontes a parelles que tenen les mateixes o similars nombre de victòries que tu).

6. Cada ronda es jugarà a 101 punts, 12 dats o 55 minuts (allò que abans es produeixi). La màxima puntuació que es comptabilitzarà serà de 121 punts.

7. Les partides empatades no es desempataran.

8. Per la primera mà de cada enfrontament es sortejarà qui comença a cantar alçant una carta a l'atzar. Si és oros cantarà el jugador de la dreta de qui l'ha alçada, copes el segon per la dreta, espases el tercer i bastos qui l'ha alçada.

9. Es permès de contrar, recontrar i santvicentar tant si es canta pal (x2, x4, i x8 respectivament) com botifarra (x4, x8 i x16 respectivament).

10. Un cop repartides les cartes podran mirar-les el jugador a qui toca marcar trumfo i els rivals, però no el company de qui ha de cantar, que haurà d’esperar a que el seu company canti trumfo o delegui per poder mirar les seves cartes.

11. Es jugarà segons el sistema de la Botifarra Lliure (Occidental), aplicant les següents regles:
Pel primer jugador a jugar la basa: pot jugar qualsevol carta. El pal d'aquesta carta és el que anomenarem pal de sortida.
Per la resta de jugadors les normes són les següents:
a) Si la basa va del company (la carta del company és la que està guanyant la basa):
- Si el jugador té cartes del pal de sortida haurà de jugar obligatòriament una d'aquestes sense necessitat de superar-la.
- Si el jugador no té cartes del pal de sortida pot jugar qualsevol carta.
b) Si la basa no va del company (la carta guanyadora és d'un dels jugadors de la parella contrària):
- Si el jugador té cartes del pal de sortida haurà de jugar-ne una d'aquest pal i sempre que pugui haurà de matar-la.
- Si el jugador no té cap carta del pal de sortida però en té d'altres que guanyen la basa (triomf) haurà de jugar una carta que guanyi la basa.
- Si el jugador no té ni cap carta del pal de sortida ni cap carta que guanyi la basa, podrà jugar la carta que vulgui.

12. Si en una partida es produeix un renunci s'assignaran a la parella que no l'ha fet la totalitat dels punts en joc en aquella mà.

13. No es pot recollir una carta que estigui jugada, únicament en el cas que impliqui un renunci i només si encara no s’ha començat la següent mà serà possible de desfer l'error.

14. En acabar de jugar la ronda la parella guanyadora està obligada a fer arribar a la organització el resultat de la mateixa. El full de resultats s'haurà de signar per part de les dues parelles.

15. Si una partida no es pot jugar per incompareixença o abandó, es donarà la partida guanyada per 51-0 a la parella present.

16. La classificació final serà per nombre de partides guanyades, aplicant-se en cas d'empat, i per aquest ordre, els desempats: resultat particular (en cas que totes les parelles empatades hagin jugat entre elles), diferència de punts (favor - contra), major nombre de punts a favor.

17. En cas de qualsevol discrepància en una partida, s'haurà d'avisar als àrbitres/organitzadors del campionat, i aquests diran el què s'ha de fer. La decisió dels àrbitres/organitzadors serà inapel·lable.

18. L'organització es reserva el dret de variar o interpretar el present reglament pel bon funcionament del campionat.

19. La participació en el campionat implica l'acceptació d’aquest reglament i de les decisions de l'organització.

Última actualització Friday 03rd of July 2020 06:05:23 PM - Pàgina generada en 0.0144 segons.