Càlcul de probabilitats en la Botifarra.

En aquesta web pots calcular la probabilitat de forma experimental del xino de la botifarra.

Simulacions: Numero de simulacions.
Condició:


Nomenclatura:
Comparadors:
== igual
> mes gran
< mes petit
>= mes gran o igual
<= mes petit o igual
AND i
OR o

Variables:
P1 - Quantitat de cartes del pal mas llarg.
P2 - ...
P3 - ...
P4 - Quantitat de cartes del pal mes curt.

Q12 - Quantitat de reis.
Q11 - Quantitat de cavalls.
...
Q9 - Quantitat de manilles.
...
Q2 - Quantitat de dosos.
Q1 - Quantitat d'asos.

Exemples:
P4==0 Fallo directe d'almenys un pal.
P4<=1 AND P1>=5 Fallo directe o semi d'un pal i 5 o mes d'un altre. (Triomf directe).
P1==3 AND P2==3 AND P3==3 AND P4==3 3 de cada pal.
Q9==4 Quatre manilles.
Q9 >= 2 && Q1 >=1 && P4 >= 1 Mínim dues manilles, un as i cap fallo rodo (posible botifarra).
(P4<=1 AND P1>=5) OR (Q9 >= 2 && Q1 >=1 && P4 >= 1) Triomf o botifarra directe.