Altres possibles maneres de puntuar predonats

Per parlar i debatre sobre els campionats online.
corpetit
Barretina
Barretina
Entrades: 861
Membre des de: 31 des. 2004, 02:07

Altres possibles maneres de puntuar predonats

EntradaAutor: corpetit » 19 juny 2014, 23:18

Boes, l'altre dia, remenant, vaig trobar un escrit de fa 4 anys, que mai vaig publicar. Potser no ho vaig fer perquè és molt llarg i feixuc i ningú s'ho miraria, ni tan sols el Carles. Pensava que l'havia perdut del tot, i és per això que el penjaré per aquí. Crec que estava inacabat, me l'he mirat per sobre, no està corregit, per la qual cosa, segur que hi ha força errades. Però vaja, com que tampoc en farà cas ningú (i farà bé), doncs aquí en deixo una part, almenys així, si el torno a perdre (encara que no es perdria gran cosa), sabré on buscar.

ALTRES POSSIBLES MANERES DE PUNTUAR PREDONATS.

Actualment es puntua, grosso modo, de la següent manera:

- Es té en compte la puntuació que ha fet el primer classificat de cada dat (A) i l’últim (B).

- Es mira la diferència de punts (X) entre aquests 2 i es divideix 100 per aquesta diferència X, donant un número fix Y.

- Els punts obtinguts per cada parella en concret (C) i que superin la puntuació de B, es multipliquen per Y. O sigui, (C – B) x Y.

Així de fàcil, no es té en compte si ho has fet bé o malament, si has fet la segona millor puntuació o la penúltima. És així de rígid i és clar que, per a mi, es potencien bastant els desequilibris.


Posarem un exemple perquè s’entengui.

Campionat del dia 29/04/2010, ronda 2, dat 2.
http://butinet.cat/index.php?pagina=cam ... da=2&dat=2

Agafem el primer grup, banda o Parella A (tal com diu el format).

El primer classificat del dat aconsegueix un – 4; l’últim un –17.

La diferència (X) és de 13 punts (17-4 = 13).

Y = 100/13; Y = 7.692.


Llavors només cal mirar els punts que obté cada parella:

  Primera parella: Als punts que obté la pitjor parella en aquest dat són –17, se li resten els d’aquesta primera parella –7; per tant obté 10 punts més que la pitjor parella. Per tant, 10 * Y (7.692) = 76.923; que per arrodoniment, es posa 77;

  Segona parella: -17-8 = 9 punts de diferència * (Y) 7.692 = 69.230 = 69;

  Tercera parella: igual que la primera = 77 punts;

  Quarta parella: últim classificat, directament 0 punts;

  Cinquena parella: primer classificat, directament un 100;

  Sisena parella: - 17-13 = 4 punts de diferència * Y = 30.769 = 31;

  Setena parella: -17-5 = 12 * Y = 92.307 = 92;

  Vuitena parella: el mateix que la setena = 92;

  Novena parella: -17-8 = 9 * Y = 69, igual que la segona;

  Desena parella: igual que l’anterior = 69;

  Onzena parella: -17-10 = 8 * Y = 53.846 = 54.

Aquí, l’errada d’un dels participants d’una “banda” del quadre (possiblement perquè es pensa que ha cantat el de la seva dreta; o bé, simplement perquè volia sortir de cavall d’espasa, que el té al costat, s’equivoca i clicka el basto), la paguen tots els jugadors de la banda contrària (excepte els que fan 100, és clar, que se'n beneficien); i al revés, les parelles que estan al grup de qui fa l’errada, s’inflen a punts, sense haver fet res o gaire cosa per merèixer-s’ho, simplement, estan en el lloc adequat en el moment precís. No es té en compte si han jugat bé o malament, senzillament, s’aprofiten de l’errada d’una parella del seu grup.

La mitja de punts de les parelles A, és de (77+69+77+0+100+31+92+92+69+69+54)/11 = 66.36.

La mitja de punts de les parelles B, és de 33.63.

O sigui, aconsegueixen el doble de punts i no és un dat excessivament exagerat, se’n donen molts així.

A sobre es tenen en compte els que fan 100, i els últims, els que se’ls atorga un 0.

Si no es tenen en compte, això significa que els restants es reparteixen una mitja de 70 punts per barba els components del primer grup (parelles A); i un total de 30 punts les parelles B.

Tot plegat, penso que desmesurat i totalment irreal.

I no passa puntualment, per exemple, en aquest mateix campionat, mirant les tres primeres rondes, passa als dats 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.4, 3.1, 3.4.

Si a tothom li toqués la meitat dels cops estar en el costat bo, doncs cap problema, la sort es repartiria i llestos, però això no passa, no es pot preveure “l’errada” d’una determinada parella, i clar, tot es redueix al pur atzar.

Hi ha maneres per a solucionar això?

Difícilment, però sí que es pot mitigar, suavitzar. N’exposaré un parell:


1.- PRIMER SISTEMA.

Maneres que puntuïn la posició que has quedat en cada grup i en aquell precís dat, a més de la diferència de punts, que és l’única que es té en compte ara. Se li podria donar una proporció, per exemple, com els punts que s’atorguen són 100 per dat, es podrien donar 50 punts per posició i els altres 50 per puntuació.

  Parelles A

  Exemple de puntuació per posició:

  Imaginem que el campionat és de 22 parelles. 11 parelles per grup o banda.

  Primer classificat del dat: 50 punts;

  Segon classificat del dat: 45 punts;

  Tercer classificat del dat : 40 punts;

  Quart classificat del dat: 35 punts;

  Cinquè classificat del dat: 30 punts;

  Sisè classificat del dat: 25 punts;

  Setè classificat del dat: 20 punts;

  Vuitè classificat del dat: 15 punts;

  Novè classificat del dat: 10 punts;

  Desè classificat del dat: 5 punts;

  Onzè classificat del dat: 0 punts.

O sigui, un màxim de 50 punts a atorgar per parella, segons la posició que queden en aquell determinat dat.

No cal dir que la parella que fa la pitjor puntuació (l'onzena) se li han de donar 0 punts.

Si n’hi hagués dos amb la mateixa puntuació (imaginem 0 punts), llavors, com és obvi i normal, a la següent se li donarien 10 punts i no 5 perquè quedaria novena i no desena.

50 punts / (nombre de parelles per grup – una).

  Primera parella: quarta parella classificada = 35 punts;

  Segona parella: sisena parella classificada = 25 punts;

  Tercera parella: quarta parella classificada = 35 punts;

  Quarta parella: onzè i últim classificat = 0 punts;

  Cinquena parella: primer classificat, directament 50 punts;

  Sisena parella: desena parella classificada = 5 punts;

  Setena parella: segona parella classificada = 45 punts;

  Vuitena parella: segona parella classificada = 45 punts;

  Novena parella: sisena parella classificada = 25 punts;

  Desena parella: sisena parella classificada = 25 punts;

  Onzena parella: novena parella classificada = 10 punts.

Llavors només cal sumar:

  Primera parella: 38 punts pels tantos aconseguits + 35 punts per posició que ocupa en el dat = 73 punts;

  Segona parella: 35 punts per tantos + 25 per posició = 60 punts;

  Tercera parella: 38 punts pels tantos aconseguits + 35 punts per posició que ocupa en el dat = 73 punts;

  Quarta parella: onzè i últim classificat = 0 punts;

  Cinquena parella: primer classificat, directament 100 punts;

  Sisena parella: 15 + 5 = 20 punts;

  Setena parella: 46 + 45 = 91 punts;

  Vuitena parella: 46 + 45 = 91 punts;

  Novena parella: 35 punts per tantos + 25 per posició = 60 punts;

  Desena parella: 35 punts per tantos + 25 per posició = 60 punts;

  Onzena parella: 27 + 10 = 37 punts.

  ACTUAL SISTEMA DE PUNTUACIÓ_____SISTEMA PROPOSAT

  PARELLES A PARELLES B____________PARELLES A PARELLES B


  Parella 01: 77 Parella 01: 23____________Parella 01: 73 Parella 01: 32

  Parella 02: 69 Parella 02: 31____________Parella 02: 60 Parella 02: 50

  Parella 03: 77 Parella 03: 23____________Parella 03: 73 Parella 03: 32

  Parella 04: 0 Parella 04: 100____________Parella 04: 0 Parella 04: 100

  Parella 05: 100 Parella 05: 0____________Parella 05: 100 Parella 05: 0

  Parella 06: 31 Parella 06: 69____________Parella 06: 20 Parella 06: 80

  Parella 07: 92 Parella 07: 8 ____________Parella 07: 91 Parella 07: 14

  Parella 08: 92 Parella 08: 8 ____________Parella 08: 91 Parella 08: 14

  Parella 09: 69 Parella 09: 31____________Parella 09: 60 Parella 09: 50

  Parella 10: 69 Parella 10: 31____________Parella 10: 60 Parella 10: 50

  Parella 11: 54 Parella 10: 46____________Parella 11: 37 Parella 11: 63

  TOTAL: 730 VS 370 = 1100_____________TOTAL: 665 VS 485 = 1150*

  66.36% VS 33.63%____________________57.82% VS 42.18%

*Sempre donarà una puntuació més alta que l'altre sistema, en repetir puntuacions per ordre numèric de posició i començant a puntuar des de dalt. És clar que, si es fes des de baix, donaria menys. També es podria compensar establint una mitja, de manera que donés pràcticament igual, però crec que no val la pena i que, d'aquesta manera les puntuacions finals podrien ser, fins i tot, més anivellades.

  Parelles B

  Primera parella: 11.5383 punts + 20 per posició que ocupa en el dat = 32 punts;

  Segona parella: 15.3844 punts per tantos + 35 per posició = 50 punts;

  Tercera parella: Igual que la primera: 32 punts.

  Quarta parella: primer classificat = 100 punts;

  Cinquena parella: últim classificat, directament 0 punts;

  Sisena parella: 34.6149 + 45 = 80 punts;

  Setena parella: 3.8441 per tantos + 10 punts per posició = 14 punts;

  Vuitena parella: 3.8441 per tantos + 10 punts per posició = 14 punts;

  Novena parella: igual que la segona = 50 punts;

  Desena parella: igual que la segona = 50 punts;

  Onzena parella: 23.0766 + 40 = 63 punts.

- Es té en compte la puntuació que ha fet el primer classificat de cada dat (A) i l’últim (B).

Així doncs, el primer classificat del segon grup o quadrant (parella 4), hauria fet +17.

L'últim classificat (parella 5), hauria obtingut un +4.

- Es mira la diferència de punts (X) entre aquests 2 i es divideix 50 per aquesta diferència X, donant un número fix Y.

Així doncs, X= 17-4; X = 13

Y= 50/13; Y= 3.8461

- Els punts obtinguts per cada parella en concret (C) i que superin la puntuació de B, es multipliquen per Y. O sigui, (C – B) x Y.

Exemple: la parella 1 fa +7; (7-4) * 3.8461 = 11.5383

  POSICIONS PARELLES B

  50 punts per la parella 4

  45 punts per la parella 6

  40 punts per la parella 11

  35 punts per les parelles 2, 9 i 10 (en aquests casos d'empat, es concedirien més punts. Si es volgués, també es podria establir una mitja per compensar-ho, però crec que no valdria la pena)

  20 punts per les parelles 1 i 3.

  10 punts per les parelles 7 i 8.

  0 punts per la parella 5


Es podria establir aquesta proporció o d’altres que es vulguin:

40% per classificació de la parella en aquell dat + 60% per puntuació.

30% vs 70%; 1/3; ¼...

Què es pretén amb aquesta nova manera de puntuar? Doncs principalment que no es castiguin tant ni es premiïn tant les errades comeses per altres jugadors, aliens a la nostra partida.

Es pretén que, si un jugador queda segon en una banda, doncs senyal que ho ha fet bé o bastant bé no? Considero inapropiat que, de vegades, jugadors que queden penúltims en una banda, obtinguin més punts que els que queden segons en l'altre. I de vegades, fins i tot els penúltims d'una banda, doblin en punts, els tercers de l'altre. Què han fet per merèixer-s'ho? Si han quedat penúltims. En canvi, per què castiguem tant als que han quedat segons? O tercers? O quarts?

A tall d'exemple, només cal mirar els dats 3.1, 3.4 i 4.1 d'aquest mateix campionat per fer-me entendre.

...

Carles
Carles
Carles
Entrades: 2251
Membre des de: 15 set. 2002, 23:42

EntradaAutor: Carles » 20 juny 2014, 00:28

Me l'he llegit tot!! Tinc premi?? :-p

Una altre solució (com sempre em reclama sempre el DeepButi), és que les parelles estiguin sempre al mateix costat. O sigui, les parelles A que sempre estiguin al grup A, i les B al B.

D'aquesta manera, no afecten tant els desequilibris.

Problema: a l'acabar el campionat es tenen DOS classificacions: la de les parelles A, i la de les parelles B.


Un altre problema que hi ha és la complexitat: moltes persones no entenen els predonats. I si els compliquem més, encara els entendrà menys persones.

corpetit
Barretina
Barretina
Entrades: 861
Membre des de: 31 des. 2004, 02:07

Altres possibles maneres de puntuar predonats

EntradaAutor: corpetit » 20 juny 2014, 15:51

Doncs sí, un premi és poc.

Jo també sempre he estat d'acord amb aquesta solució dels dos campions, però ara perd sentit. Això és així perquè en un campionat de tan poques parelles que, a sobre, hi haguessin dos guanyadors, doncs no em sembla gaire adequat. Amb campionats de més de 20 parelles, se'n podria parlar.

Un altre "problema" que presentaria això seria que, algun cop es podria donar que el campió d'una banda obtingués una puntuació molt baixa i, en canvi, el campió de l'altre, una puntuació molt alta.
Això passaria quan un grup es veiés afectat per molts dats dels que comentava anteriorment. Dats on el repartiment de punts entre els diferents grups fos molt distorsionat (per exemple: 70 a 30).
Normalment, en cada campionat hi ha entre 4 i 8 dats d'aquests que tant distorsionen, però es pot donar el cas que en algun campionat siguin la meitat.
Això podria passar, per exemple, quan participés un jugador molt novell. El grup on anés a petar, s'inflaria de punts; en canvi, als jugadors del grup contrari els tocaria el rebre i, tot i jugar bé, veurien com farien molts pocs punts.
Ja sabem que, dintre d'un mateix grup seria ben igual, que no els afectaria, però podria passar que el campió d'un grup obtingués una puntuació final més baixa que el que està a la meitat de la taula de classificació de l'altre grup. I de ben segur que això, molta gent no ho entendria.
Alguna parella podria guanyar un campionat amb 40 punts de mitjana per dat.

Jo trobo que canviant el sistema de puntuació no faria que la gent entengués menys els predonats; ans el contrari, ara mateix, penso que és més difícil d'entendre que el segon classificat d'un grup obtingui menys punts que el penúltim de l'altre i que aquests punts vagin a parar al mateix sac. És més, personalment, ho trobo del tot injust, però és el que hi ha. Adéu.

corpetit
Barretina
Barretina
Entrades: 861
Membre des de: 31 des. 2004, 02:07

Re: Altres possibles maneres de puntuar predonats

EntradaAutor: corpetit » 21 maig 2020, 01:47

Bones,

En primer lloc dir que el que escriuré ara i aquí no pretén ser, en cap cas, una crítica cap a Butinet ni el seu creador ni ningú. A diferència dels campionats suïssos, aquí no hi ha cap errada de programa ni de normativa. S'havien de puntuar d'alguna manera els resultats dels predonats i qui ho va fer, va decidir realitzar-ho d'aquesta forma. Aquesta és igual per a tothom i no presenta cap tipus d'errada classificatòria. Res a objectar per aquesta part. El problema o quid de la qüestió és que, de la manera que es puntua, s'accentuen algunes distorsions o desequilibris. Diré per endavant que aquestes distorsions pràcticament no es poden eliminar. El que sí que es pot fer és reduir-les per tal que no siguin tan decisives.

Anem a analitzar per sobre els predonats. Ja he comentat més d'un cop els diferents tipus de sort que juguen dintre dels predonats. N'hi ha molts més dels que hom pot pensar però ara i aquí només exposaré un d'aquests tipus de sort.
Els predonats del Butinet i, especialment, la seva manera de puntuar fan que surtin a la llum una sèrie de fets i circumstàncies, si més no, força especials.
En tots els predonats però encara més als del Butinet, nosaltres depenem en gran mesura del que fan els altres. Ja podem jugar bé, ja podem jugar perfecte, que no depenem només de nosaltres sinó dels altres jugadors i del quadre on, atzarosament, estem col•locats.

En segon lloc explicaré la manera de puntuar els predonats al Butinet el qual no es complica gaire o gens la vida. De cada quadre de joc (parelles A - parelles B) parteix de la millor i de la pitjor puntuació. Per exemple, si agafem el dat 6.2 del predonat del dia 6 de maig d'enguany, del quadre esquerre (parelles A), la parella que ho fa millor i obté 100 de puntuació és marpro27 i PANXO que obtenen +23 punts a favor.
La parella que ho fa pitjor i se li assigna un 0 és Risc i Angeles que obté -2 punts.
Llavors, la diferència entre ambdues puntuacions és de 25 punts (100/25=4).
Tenint en compte que hem de repartir un total de 100 punts, això significa que cada punt de més que aconseguim respecte la parella que ho ha fet pitjor, obtindrem 4 punts de classificació (també ho podríem fer al revés).
Per exemple, la parella antoni100 i jopeva52 fan un total de 7 punts de partida. Com que el pitjor resultat hem dit que era -2, representa que fan 9 punts més que aquesta parella. Llavors només cal multiplicar 9x4 i obtindrem la puntuació final que serà de 36 punts.
El programa sempre fa igual, no s'hi mata pas, només que no posa els decimals. Precísament he agafat aquest dat com a exemple perquè quadra de manera perfecta.
Un altre exemple, la parella charli46 i gord obtenen 4 punts que són 6 més que l'últim classificat d'aquest dat. 6x4=24 punts seran els que se li assignaran.

Fins aquí tot sembla molt lògic però mirem el que passa en aquest mateix dat.
http://butinet.cat/index.php?pagina=cam ... da=6&dat=2
Al grup de les parelles B hi ha una parella, la parella nenaalba - jgarcia2 que molt possiblement s'equivoca a l'hora de cantar trumfo i, en comptes de cantar el pal llarg de 4 d'as cavall d'espasa, canta el pal de tres de manilla rei de basto.
I què passa aquí? Doncs que, tret de la parella que fa 100 punts, enfonsa en la misèria a les parelles A i, a la vegada, catapulta totes les parelles B.
Fixem-nos com el segon pitjor classificat de grup de les parelles B obté més punts (52) que el segon millor classificat de les parelles del grup A (48 punts).
És a dir, la parella ordiet - oby74 ho fa molt bé, només és superada per la parella marpro27-PANXO però obté menys punts que la penúltima parella classificada de l'altre grup JAC21-BERGA_.
Molt possiblement, si la parella nenalaba - jgarcia2 no s'hagués equivocat a l'hora de cantar, la parella marpro27-PANXO hauria obtingut un 100 però, com s'ha equivocat en cantar, la parella marpro27-PANXO obté menys punts que totes les parelles del grup B excepte que aquesta que s'ha equivocat.
És a dir, una equivocació en cantar, en adoptar una decisió, en arriscar, per ser un jugador novell o simplement per fer el ruc perquè no puc guanyar el campionat, això afecta i arrossega la resta de jugadors.
Les distorsions en la classificació que pot ocasionar un sol jugador són brutals.
Per més inri els punts de les classificacions de les parelles A i B van al mateix sac. És a dir, no hi ha dues classificacions segons els grups o parelles. Només n'hi ha una de general.
En aquest dat 6.2 si sumem tots els punts de les parelles A són un total de 260. Mentre que si sumem tots els punts de les parelles B són un total de 540. Més del doble de punts només per la presa d'una decisió d'un sol jugador del grup B.
Depèn del grup que ens toqui, difícilment guanyarem el campionat perquè si ens toca el grup xungo sumarem pocs punts si no és que ens toqui enfrontar-nos amb el jugador novell o que ha fet l'errada (cosa que com més parelles hi hagi inscrites, menys probabilitats tindrem que passi) i, en canvi, els rivals que optin a guanyar el campionat de l'altre grup ho tindran xupat. És a dir, no tan sols se'ns castigarà a nosaltres sinó que es beneficiarà als altres i, el fet d'anar a petar en un grup o un altre la diferència serà del doble de si hagués passat al revés. Per que se m'entengui, en una ronda jugant genial faria 100 punts i a l'altre costat jugant fatal en faria 300. Diferència de -200. Si hagués passat al revés i hagués estat al costat bo, la diferència seria de +200 a favor meu. Per tant, la diferència real és de 400 punts.

I algú pot pensar: això passa poques vegades, uns cops beneficia a uns i en perjudica a altres i és canviant. Doncs bé, seguim amb el següent dat:
http://butinet.cat/index.php?pagina=cam ... da=6&dat=3
Aquí, pels motius que siguin, una parella del grup B juga suposadament malament i passa el mateix. La penúltima parella del grup B obté 58 punts i, en canvi, a la segona millor parella del grup A se li assignen 42 punts. Tret del que juga malament, a les parelles del grup B se les infla de punts: un total de 525 punts. Per la seva part, es castiga a les parelles del grup A que obtenen un total de 275 punts. Si obviem les primeres posicions que sempre obtindran 100 punts, llavors la resta de parelles del grup B obtenen 425 punts, mentre que la resta de parelles del grup A es reparteixen 175 punts.

Per si algú es pensa que és flor d'estiu, anem al següent dat, el 6.4:
http://butinet.cat/index.php?pagina=cam ... da=6&dat=4
Aquí torna a succeir el mateix que en el dat 6.2, hi ha una parella, la formada per joan8264 i Enrik que incomprensiblement amb 3 manilles i dos asos canta trumfo passat espasa i no fa buti. Segurament també s'equivoca, volia prémer buti però per error clicka l'espasa perquè, a sobre, el millor pal que té, de no fer buti, és la copa. Automàticament això el castiga i se li clava un 0.
Què passa? Doncs que com que la parella kubalaRoda-PITUSIN fa una tantada i obté un 100, automàticament la resta de parelles del seu grup A són matxacades. La segona classificada (que segurament de no haver-hi l'errada de la parella joan8264 i Enrik hagués obtingut un 100), obté un total de 38 punts. Si mirem a l'altre costat, el grup B, la segona pitjor parella classificada, la segona que ho ha fet pitjor obté 56 punts. De no haver-hi l'esmentada errada del joan8264 segurament li haurien clavat un 0. Doncs bé, aquesta parella obté 18 punts més que la segona de l'altre grup.
El grup B obté 540 punts mentre que el grup A n'obté només 238. Si no tenim en compte les primeres posicions, la resta de parelles obtenen 440 punts les del grup B i 138 les del grup A.
És que totes les parelles del grup A menys una ho fan fatal i totes les parelles del grup B ho fan genial? Evidentment que no, aquí han sofert l'efecte de tindre en un costat o bé a l'altre una parella que no ha jugat bé, s'ha equivocat sense voler o ha pres una mala decisió.

Curiosament, les 3 primeres parelles finalment classificades, ves per on, estaven incloses en el grup B. Casualitat?
Només per què us feu una idea. Si la finalment quarta classificada hagués estat al grup B, les tres primeres parelles classificades haguessin estat al grup A i extrapolem de manera fictícia les posicions, la classificació final hauria estat la següent:
Ronda 6.2:
wakey-Airoh queden tercers d'últims del grup B amb 64 punts. Els tercers d'últims del grup A obtenen 16 punts.
Jesus65-tofonaire queden segons del grup B amb 84 punts. Els segons del grup A obtenen 48 punts.
butimon-diabolo71 queden primers però, a l'atre costat haurien quedat clarament segons amb un total d'uns 52 punts.
charli46-gord queden quarts del grup A amb 24 punts. D'haver quedat quarts del grup B, haguessin obtingut 76 punts.
Ronda 6.3:
wakey-Airoh queden primers del grup B fent 100 punts però d'haver estat al grup A, com a molt haguessin tret 50 punts. Per què? molt fàcil, el primer hagués estat igualment la parella Risc-Angeles en enfrontar-se a butimon-diabolo71. Wakey-Airoh posant que haguessin fet un punt més que la segona parella actual del grup A, serien 7 punts positius de partida que assignats a la classificació serien uns 50 punts.
Jesus65-tofonaire queden tercers del grup B amb 67 punts. Els tercers del grup A obtenen 33 punts.
butimon-diabolo71, com no hi ha translació possible, quedarien últims igualment amb 0 punts.
charli46-gord queden tercers del grup A amb 33 punts. D'haver quedat tercers del grup B, haurien obtingut 67 punts.
Ronda 6.4:
wakey-Airoh queden tercers del grup B amb 84 punts. Els tercers del grup A obtenen 34 punts.
Jesus65-tofonaire queden segons del grup B amb 96 punts. Els segons del grup A obtenen 38 punts.
butimon-diabolo71 queden tercers d'últims del grup B amb 60 punts. A l'atre costat haguessin obtingut 14 punts.
charli46-gord queden últims del grup A. D'haver jugat al grup B, haurien quedat penúltims i haguessin sumat 52 punts.

Anem a implementar els canvis.
wakey-Airoh: R6.2: -48 punts. R6.3: -50 punts. R6.4: -50. En total -148 punts a restar.
Jesus65-tofonaire: R6.2: -36. R6.3: -34. R6.4: -58. En total -128 punts a restar.
butimon-diabolo71: R6.2: -48. R6.3: +34. R6.4: -46. En total -94 punts.
charli46-gord: R6.2: +52. R6.3: +34. R6.4: +52. En total +138 punts.
Resultat final del campionat:
charli46-gord: 1845 punts.
wakey-Airoh: 1805.
Jesus65-tofonaire: 1780.
butimon-diabolo71: 1640

Com canvia el conte. I això només tenint en compte 3 dats d'una mateixa ronda i només mirant les 4 primeres parelles. No cal recordar que hi ha un total de 32 dats al llarg de tot el campionat.

Proposo una petita juguesca que ja sabem que no la portarem a terme: imaginem que després de 15 dies d'haver jugat un predonats el repetim exactament amb les mateixes cartes. Fem jugar els campions de fa 15 dies els mateixos dats però amb la particularitat que sempre col•locaré aquesta parella guanyadora al costat contrari d'on jo jugui. Mai no ens enfrontarem entre nosaltres en les 8 rondes. Doncs bé, us puc assegurar que si s'han inscrit més de 20 parelles i fem que la resta de parelles estiguin com a molt la meitat de rondes també en el quadre contrari al meu i els campions estiguin les 8 rondes en aquest costat contrari, els campions o excampions quedaran penúltims. La meva parella quedarà última i mai no m'hauré enfrontat amb els excampions. I fins i tot ja es poden aprendre els dats de memòria que quedaran penúltims igualment. Ens hi podem jugar un cafè o el que vulgueu.

Això es pot arreglar? Difícil, però sí que es poden mitigar els seus efectes. Hi ha maneres, per exemple la que en el seu dia vaig exposar en aquest mateix fil.

Adéu-siau.


Torna a “Campionats Online”

Qui està connectat

Usuaris navegant en aquest fòrum: No hi ha cap usuari registrat i 12 visitants

cron